Amok eMateriaalit
Materiaalien käyttösäännöt 

Oppimisresurssien käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöjä ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun eettisiä periaatteita. Oppimisresurssit on tarkoitettu ei-kaupalliseen käyttöön. 

Käyttäjä vastaa kaikesta näillä sivuilla mainittujen ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä resurssisivujen ylläpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Ammatillisella opettajakorkeakoululla on oikeus muuttaa resurssisivujen sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen niiden kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ammatillisella opettajakorkeakoululla on myös oikeus lopettaa materiaalien tarjoaminen koska tahansa.

Tekijänoikeudet

Avoimien oppimisresurssien käyttäjän tulee aineistoja käyttäessään noudattaa verkkomateriaalien käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Vastuunrajoitukset

Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun resurssisivujen sisällölle ei ole takuuta. Opettajakorkeakoulu ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle materiaalien mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä niiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Ammatillinen opettajakorkeakoulu ei vastaa verkkosivujen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Ammatillinen opettajakorkeakoulu ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Ammatillinen opettajakorkeakoulu ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.