Amok eMateriaalit

Ammatillisen opettajan tulee toimia kaikissa tilanteissa poikkeuksetta hyvää ammattietiikkaa noudattaen. Arvo-osaamisen opiskelussa perehdytään opettajan työn eettisiin periaatteisiin ja työtä ohjaaviin arvopäämääriin sekä kestävän kehityksen huomioimiseen opettajan työssä. Opettajan arvo-osaamiseen sisältyy myös ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden edistäminen koulutuksessa.

Videot 

Pelit

 

Resurssin ylläpitäjät Iiris Happo, Marja Koukkari, Eero Talonen, Maarit Junkkari, Laura Halonen, Janne Länsitie

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi