Amok eMateriaalit

Ossi löytyy Pepistä osoitteesta http://www.oamk.fi/peppi Amok-valikosta.

Mikä Ossi on?

Ossi on rakennettu osaamisperusteisten opintojen tueksi, joissa keskeistä on oman osaamisen tunnistaminen sekä suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja osoittaminen. Ossi tukee tätä prosessia. Ossi sisältää opintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Niiden pohjalta opiskelija tunnistaa opintojen alussa senhetkisen osaamisensa ja rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa Ossiin. Opintojen edettäessä opiskelija päivittää Ossiin osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen liittyvät asiat. Opettaja ohjaa koko prosessin ajan ja antaa palautetta ohjauskeskusteluissa ja kirjallisesti Ossissa. Kirjoitetun sisällön lisäksi Ossiin voi linkittää digitaalista dokumentaatiota.

Ossin esittelyvideo https://youtu.be/89aCbIErRrk

Miten Ossia täytetään?

Ossista löydät osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja linkitettynä muuta ajankohtaista sisältöä. Sinä voit kirjoittaa Ossiin tekstiä ja linkittää muualle tallennettua dokumentaatiota. Halutun kohdan Ossissa saat muokkaustilaan klikkaamalla kynäsymbolia. Mikäli kynäsymboli puuttuu, sinulla ei ole muokkausoikeutta kyseiseen kohtaan. Muutokset tallentuvat Ossissa automaattisesti ja päivittyvät tuutorin luettaviksi reaaliajassa.

Ossi havainnoillistaa edistymistäsi ja vuorovaikutusta myös väreillä. Ossin taustaväri on oletuksena valkoinen. Aloitettujen kohteiden taustaväri on keltainen ja valmiiden taustaväri on vihreä. Rivin lopussa oleva huutomerkki takoittaa, että riviä on muokattu sinun jälkeen. Tuutorisi on todennäköisesti kirjoittanut sinulle palautetta.

Kuva: Ossin käyttöliittymä

Ossin käyttöliittymä 2020 päivitetty.JPG

Kuva: Ossin täyttäminen

Ossin täyttäminen 2020.JPG