Amok eMateriaalit

Ammatillisen opettajan lainsäädäntöosaaminen

Lainsäädäntöosaaminen on tärkeää opettajalle ja se tulee jokaisen opettajan hallita. Lainsäädäntö määrittää opettajan työtä keskeisillä opettajan työn osa-alueilla. Lainsäädäntö myös turvaa sekä opiskelijan että opettajan oikeudet. Opettajan työssä tarvittava lainsäädännön osaaminen on laaja-alaista osaamista, johon kuuluu sekä koulutuksen lainsäädäntö että opettajan työtä koskeva yleislainsäädäntö.

Ammatillinen opettaja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita omassa työssään, toimii ottaen huomioon opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, noudattaa tietosuojaa ja salassapitosäännöksiä, kunnioittaa tekijänoikeuksia ja huolehtii toiminnassaan opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta.


Lähteitä


Opetusvideot

 

Resurssin ylläpitäjä Maarit Junkkari

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi