Amok eMateriaalit

Turvallisuusosaaminen 2 op

Turvallinen työskentely kuuluu opettajan ydinosaamiseen. Opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetustaan ja ohjaustaan ottamalla huomioon opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. 

Tämän osaamisen kehittämisen materiaalin avulla perehdyt opettajan työhön liittyviin turvallisuusnäkökulmiin itsenäisesti. Materiaali on yhtenevä Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman kanssa. Materiaali koostuu neljästä osasta: Käsitteet, Lait ja dokumentit, Turvallinen arki sekä Turvallisuuskartoitus ja -suunnitelma. Jokainen osa sisältää kysymyksiä. Vastaamalla kysymyksiin kirjallisesti kehität ja dokumentoit samalla turvallisuusosaamistasi. 

Turvallisuusosaamisen osoitat  jatkuvana näyttönä tuutorisi kanssa sovitulla tavalla. 

Tiiu Tenno 

Päivitetty 10.5.2021