Amok eMateriaalit

Lait ja dokumentit

Mitkä turvallisuuteen liittyvät lait ja dokumentit opettajan täytyy tuntea?

Oppilaitosten turvallisuusasioita säätelevät tärkeimmät lait ovat pelastuslaki, työturvallisuuslaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoululaki ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lisäksi opettajan täytyy tuntea ohjeet ja määräykset opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, opiskeluhuoltosuunnitelma, ohjeet ja määräykset kriisin hoidossa, jälkihoidon järjestäminen kriisitilanteiden jälkeen, tiedottamisvastuut ja ohjeet liittyen esim. tietosuojaan.

Pelastuslaki

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan, laitoksen tai yhteisön ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautuvan tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin. Pelastuslaki velvoittaa tekemään pelastussuunnitelman. Pelastuslaki velvoittaa myös omatoimiseen varautumiseen uhkaaviin tilanteisiin.

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Perehdy pelastuslakiin, Opetushallituksen materiaaliin ja (harjoittelu)oppilaitoksesi pelastussuunnitelmaan. Kiteytä oman toimintasi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.

Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki määrittää työnantajan ja työntekijän vastuut työturvallisuusasioissa.

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Perehdy työturvallisuuslakiin. Kirjaa oman alasi opettamisen näkökulmasta keskeiset työturvallisuuteen liittyvät seikat.

Laadittavat suunnitelmat

 

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Kiteytä oman opettajan työsi kannalta keskeiset, opiskelijoita ja muuta toimintaa koskevat lait ja toimintaohjeet.