Amok eMateriaalit

Ammatillisen opettajan työ edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista sekä pedagogista osaamista. Ammatillinen opettaja osaa perustella toimintansa oppimisteorioita käyttäen. Hän hyödyntää opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin suunnittelussa oppimisen teorioita, ajankohtaista tutkimustietoja ja omaa kokemusta. Opettajan työssä keskeisiä ovat myös vuorovaikutus ja ihmisten kohtaamisen taito.

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen haastetaan jatkuvasti. Sitä kautta myös opettajan identiteetti on jatkuvassa muutoksessa. Lue lisää:

Raudasoja A., Norontaus A., Tapani A., Ylitervo R. (toim.) (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! : kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista -verkostohanke 11/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/154032 Viitattu 14.6.2019

Mitä tapahtuu, jos emme osaa hallita aikaa ja resurssia? Katso opetuselokuva Läpikäymisen pedagogiikka. Läpikäymisen kieli on synnyttänyt läpikäymisen pedagogiikan, jossa suuren asiamäärän nopeaa esittämistä pidetään luonnollisena asiana, jopa ainoana mahdollisena opetuksen tapana. 

 


Resurssin ylläpitäjät Raija Erkkilä, Pentti Hanhela, Kari Kivinemi, Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Sirpa Perunka, Maarit Räisänen, Esa Virkkula

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi