Amok eMateriaalit

Saavutettavuusdirektiivi edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että verkossa olevat palvelut sisältöineen ovat käytettävissä kaikille, joilla on mainittuun sisältöön pääsyoikeus. Oamkin verkkosivujen ja Moodlessa olevien opetussisältöjen on täytettävä saavutettavuusdirektiivin minimitaso eli WCAG 2.0 -ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines) AA-taso. Virallisen saavutettavuusohjeen suomenkielinen käännös löytyy https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/

Moodlen sisällöntuottajia ovat pääosin opettajat. Opettajat voivat lisätä sisällön saavutettavuutta seuraavasti:

Monet palveluntarjoajat huomioivat saavutettavauuden automaattisesti kuten Prezi. Esityksessä käytetty teksti on luettavissa esityksen yhteydessä: https://prezi.com/mbylwjgflxfs/osaamisen-osoittamisen-tapoja/ 

Saavutettavuusdirektiivi.fi 

Saavutettavuusdirektiivi verkkomateriaalin laatijan näkökulmasta

 

Ideoita tämän sivun sisällön kehittämiseksi voit lähettää tiiu.tenno@oamk.fi