Amok eMateriaalit

Arviointiosaaminen

Opiskelija-arvioinnilla vaikutetaan merkittävästi opiskelijan oppimiseen. Opiskelija suuntaa huomiotaan erityisesti niihin asioihin, joita arvioidaan. Opiskelija-arvioinnin keskeinen tehtävä on tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä koko opintojen ajan. Arviointi perustuu selkeisiin kriteereihin ja on aina linjassa pedagogisten ratkaisujen kanssa. Opiskelijaa ohjataan palautteen avulla itsearviointiin – oman osaamisen reflektointiin.

Lähteitä

Opetusvideot

Opiskelijan arviointi https://youtu.be/5hGhqDidIcg
Osaamisen tunnustamisen askeleita – The Steps of Competence Based Learning https://youtu.be/rN5TRXB-PTg 
Osaamisen osoittaminen opettajan työssä - DemonstratingCompetence In Teacher’sWork https://www.youtube.com/watch?v=ZF6gChLqYO8
Videokanava Prof. Atjonen puhuu arvioinnista. https://www.youtube.com/channel/UCE6xao0JZm8di_KECFYjXaQ

Resurssin ylläpitäjä
Esa Virkkula

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi