Amok eMateriaalit

Ammatillisen opettajan työtehtävien laadukas hoitaminen edellyttää ajantasaisia ja toimivia työelämäverkostoja. Työelämä- ja verkosto-osaamisen hallinta on ammatillisen opettajan työssä ydinosaamista, ja se on edellytys laadukkaalle, oppimista edistävälle työelämälähtöiselle koulutukselle. Yrittäjyyskasvatus on asennekasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria.