Amok eMateriaalit

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus on myös osa kansalaiskasvatusta ja tulevaisuustaitojen omaksumista. Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja myös yrittäjyyteen.

Yrittäjyyskasvatus sisältyy jokaisen opettajan työhön. Se perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Yrittäjyyskasvatus on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa asennekasvatusta.


Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit

Mitä osaamismerkit ovat ja miten osaamismerkkejä haetaan? 

Oamkin Ammatillisessa opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen osaamista osoitetaan osaamismerkkien avulla. Merkkejä on yhteensä viisi. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot sisältävät kolme yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkkiä, jotka vastaavat opettajankoulutuksen työelämä- ja verkosto-osaamisen osaamisalueen kolmea osaamistavoitetta (ks. opetussuunnitlema):

1. Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet  
2. Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys 
3. Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valinnaisina myös osaamismerkit:

4. Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen
5. Yrittäjyyskasvatuksen strategia. 

Valinnaisten osaamismerkkien hakemisesta sovitaan erikseen tuutorin kanssa. Valinnaiset osaamismerkit 4. Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen ja 5. Yrittäjyyskasvatuksen strategia vastaavat opintojaksoa 1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen (6 op)

Yrittäjyyskasvatuksen osaaja -osaamistasomerkki 

Viiden merkin myöntämisen jälkeen myönnetään osaamistasomerkki Yrittäjyyskasvatuksen osaaja. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja on osoittanut osaamisensa osaamismerkein:
  • Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet
  • Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys
  • Yrittäjyyden työelämälähtöiset verkostot
  • Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen
  • Yrittäjyyskasvatuksen strategia

tai merkkejä vastaava osaaminen on osoitettu muulla tavalla.

Yrittäjyyskasvatuksen osaajalla on näkemystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnallemme, hän tuntee lähialueen kehittämisstrategiat ja osaa käsitteellistää yrittäjyyden ilmiön yrittäjyyskasvatuksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja tekee laaja-alaista työtä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseksi.​
 Yrittäjyyskasvatuksen-osaaja.png

   

VAADITUT YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OSAAMISMERKIT 

Hae osaamismerkkiä 1.

Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet

Yrittäjyyskasvatuksen-peruskäsitteet.png

Hae osaamismerkkiä 2.

Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys

Yrittäjyyden-yhteiskunnallinen-merkitys.png 

 Hae osaamismerkkiä 3.

Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö

Opettajan-verkostot.png 

 

VALINNAISET YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OSAAMISMERKIT

Hae osaamismerkkiä 4. 

Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen

Yrittäjyyskasvatuksen-integroiminen-opetukseen.png

Hae osaamismerkkiä 5.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia

Yrittäjyyskasvatuksen-strategia.png 

 

 


Perehdy aiheeseen kuuntelemalla tämä podcast:

Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot. Julkaistu 30.4.2021. Vieraana Ulla Mäntykangas ja Sanna Virtanen. https://youtu.be/9oWqqM44BAc  

Oppimisresurssit

Open Badge Passportin käyttäjäksi rekisteröityminen
  1. Rekisteröidy Open Padge Passportin -käyttäjäksi.
  2. Perehdy yrittäjyyskasvatusta käsittelevään ajankohtaiseen aineistoon, jotka löydät tämän sivun oppimisresursseista. 
  3. Tutustu valitsemasi osaamismerkin osaamistavoitteisiin ja osaamisen osoittamisen tapoihin. Dokumentoi osaamisesi esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla. 
  4. Hae osaamismerkkiä. Liitä osaamisen osoittamisen dokumentaatio osaamismerkkihakemukseen. 
Ohjeet osaamisen osoittamisen dokumentaation tallentamista ja linkittämistä varten

Yhden dokumentin linkittäminen merkkihakemukseen 

1. Tallenna dokumentti verkkoon, esimerkiksi OneDriveen, SharePointiin tai Google Driveen. Mikäli dokumentti on video, voit ladata sen videonjakopalveluun kuten YouTube tai Vimeo.
2. Jaa linkki dokumenttiin tai videoon.
3. Kopioi linkki alla olevaan kenttään.
 

Usean dokumentin linkittäminen merkkihakemukseen

1. Tee kansio verkkoon, esimerkiksi OneDriveen, SharePointiin tai Google Driveen.
2. Kokoa kaikki dokumentit tekemäsi kansioon.
3. Jaa linkki kansioon.
3. Kopioi linkki alla olevaan kenttään.

Resurssin ylläpitäjät Tiiu Tenno, Hannu Korkala & Ulla Mäntykangas. Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi