Amok eMateriaalit

Osaamisen osoittaminen videolla

Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla näkyväksi?

Opetusvideo "Osaamisen osoittaminen videolla" havainnollistaa oman osaamisen videoinnin vaiheita. Videossa Eeva suunnittelee ja toteuttaa osaamisen osoittamisen osaamistavoitteiden mukaisesti. Eeva pohtii myös tärkeitä videoteknisiä seikkoja osaamisensa näkyväksi tekemisessä. Lopuksi Eeva jälkikäsittelee videomateriaalin ja lähettää valmiin videodokumentaation tarkasteltavaksi.

Katso opetusvideo: https://youtu.be/1O7DqtbYkCg (Kesto 3:13)

Ohjeita

Suunnittelu

Kerro videoinnin tarkoitus opetusryhmäsi opiskelijoille ja varmista, että videokameran tuominen opetustilaan ei häiritse opetusta. Ota kameran sijoittelussa huomioon opiskelijoiden toiveet. Mikäli aiot julkaista videomateriaalia esimerkiksi osana digitaalista portfoliotasi ja opiskelijat ovat videossa tunnistettavissa, on suositeltavaa tehdä osapuolten välillä kirjallinen videoaineiston käyttösopimus. Sopimus voi olla vapaamuotoinen asiakirja, johon pyydetään osapuolten allekirjoitukset.  

Valitse videoitaviksi opetustunnit, joiden aikana videointi on teknisesti mahdollinen ja pedagogisesti mielekäs. Pidä mielessäsi osaamistavoitteet ja suunnittele hyvin, mitä osaamistasi haluat osoittaa.

Videointiväline

Hanki tallennukseen soveltuva videointilaite. Useimmat nykyaikaiset kamerat ja mobiililaitteet (esim. IPAD, älypuhelin) soveltuvat tähän tarkoitukseen. Tallennusvälineen valintaan vaikuttaa se, onko sinulla tarkoitus jälkikäsitellä videota. Myös videoneuvotteluteknologia soveltuu tallentamiseen (Adobe Connect, Collaborate jne.).

Sijoita kamera kiinteälle alustalle. Kiinnitä erityistä huomiota äänen laatuun ja opetustilan valaistukseen. Tee koekuvaus opetustilassasi. Mikäli joudut valitseman kameran paikan valaistuksen ja äänen laadun välillä, valitse kameralle paikka, jossa ääni tallentuu parhaiten. Pyydä tarvittaessa avustajaa (ohjaava opettaja) siirtämään kameraa opetuksesi aikana.

Kameran paikan valinnalla on suuri vaikutus siihen, miten osaamisesi välittyy videon katsojalle. Katso esimerkkikuvat alempana.

Videon käsittely ja jakaminen

Tee ennen videokuvausta hyvä suunnitelma, mitä osaamista aiot osoittaa videolla. Kuvaa useita enintään 10 minuutin pituisia klippejä, koska pieniä kokonaisuuksia on helpompi käsitellä. Mikäli mahdollista, kuvaa hieman lisäaineistoa.

Parhaan tuloksen saat editoimalla videoaineistosta haluamasi kokonaisuuden. Samalla voit täydentää videota kuvin ja tekstein. Voit myös äänittää videolle lisäselosteen. Videon analyysi muokkausvaiheessa on sinulle samalla oman opetuksesi reflektointia.

Voit käyttää mitä tahansa editointiohjelmaa.

Tuutorille toimitetun editoidun aineiston kokonaiskesto on 30-45 minuuttia. Se voi olla esim. 5-10 minuutin pituisina yksittäisinä videoina. Huomaa, että videoaineisto on usein kooltaan suuri ja se voidaan toimittaa joko tallentamalla verkko-oppimisympäristöön tai julkaisemalla videopalvelussa (Youtube, Vimeo).

Videon saate
Laadi jokaiselle videolle informatiivinen selostus tai saateteksti, josta käy ilmi, mitä osaamista osoitat. Pitemmissä videoissa videon kohtiin voi viitata aikakoodilla, esimerkiksi "2:05 - 3:30 ryhmätyön ohjaaminen."

Editointiohjelma Hit Film Express 4

Editointiohjelma Davinci Resolve

Video-ohjeita muualla: http://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/opiskelun-ja-opetuksen-digituki/videotyoskentely/ 


 

Esimerkkejä

Opettaja ja diaesitys

Arto

Tyypillinen video opetustilanteesta, jossa käytetään projektoria. Videokuvaus on valaistuksen kannalta haasteellinen. Diaesitys edellyttää valojen sammuttamista kun taas videointi valojen lisäämistä. 

Yleiskuva opetustilasta

Kati

Opetustilan takaosaan sijoitettu kamera kuvaa opettajaa ja opiskelijoita. Haasteellista on tallentaa opettajan ääntä. Opetustilassa tapahtuva vuorovaikutus näkyy tallenteessa hyvin.   

Demonstraatio

Arto

 

 

Kuvissa opettavat

Arto Tenno ja Kati Soini