Amok eMateriaalit

Verkkovideot ja videoblogit osaamisen osoittamisessa

Verkkovideot, videoesseet ja videoblogit soveltuvat osaamisen osoittamiseen ja oppimistehtävien palautuskanavaksi. Videon tekemisessä huomioidaan samanlainen suunnitelmallisuus kuin muun esitelmän laatimisessa. Videon tulee olla jäsennelty, looginen ja ulkoasultaan viimeistelty kokonaisuus.

Videossa tärkeintä on sisältö. Videolle on hyvä tehdä käsikirjoitus, jolloin suunnitellut sisällöt tulevat käsiteltyä ja asiaankuulumattomilta sivujuonteilta vältytään. Aihetta käsitellään totuudenmukaisesti videon tavoitteiden mukaisesti. Käsittelyyn liittyvät henkilökohtaiset kokemukset, mielipiteet ja niiden perustelut. Video paljastaa puhujasta huomattavasti enemmän, kuin pelkkä kirjoitettu teksti. Pohdi huolella, millaisen kuvan haluat jättää itsestäsi ja osaamisestasi.

Muista, että videotasi saattavat katsoa opiskelijasi ja kollegasi. Olet vastuussa sanomisistasi ja julkaisemistasi asioista. Varmista, että toimit eettisesti ja laillisesti. Taustojen selvittäminen, olemassa olevat tutkimukset tai viralliset dokumentit ovat opettajan osaamisen kannalta aina olennaisia. Lähdeviitteiden esittäminen esimerkiksi lopputeksteissä ja tekstityksissä tai videon lisätiedoissa on yhtä olennaista kuin muissakin oppimistehtävissä, joissa huomioidaan lähteiden käyttää asiaankuuluvalla tavalla.

Otsikointi ja väliotsikointi ovat kätevä tapa jäsentää videota. Editoinnilla voidaan rytmittää siirtymisiä aiheesta toiseen. Editointi ja otsikointi viestittävät katsojalle, että videon laatija osaa jäsentää käsiteltävän asian ymmärrettäviksi osioiksi ja kokonaisuudeksi. Videota koostaessa otetaan huomioon videon kohderyhmä. Se vaikuttaa muun muassa siihen, miten videossa käytetään alan käsitteistöä.

Video on visuaalinen media. Videota voidaan jalostaa editointivaiheessa leikkaamalla epäolennainen pois ja lisäämällä videon sanomaa tehostavaa ja tarkentavaa tekstiä, kuvia ja muuta videoaineistoa. Videossa käytettävän muun kuin oman aineiston tekijänoikeudet täytyy selvittää.

Tiimityössä tehdyt videot ovat oppimisen kannalta mielekkäitä, mutta yksilön osaamisen osoittamisen kannalta haasteellisia. Tarkastele arvioiden, osoittaako video juuri sinun osaamisen. Voidaanko yksilön osaamista arvioida tarkasti, jos tekijänä on ryhmä? Tekijätiimin koko vaikuttaa usein myös tuotoksen laajuuteen. Suuremmalta tuotantotiimiltä odotetaan laajamittaisempaa käsittelyä. Kahden henkilön tekemä tuotanto on arvioijan näkökulmasta vielä kohtuullisen helposti käsiteltävissä, mutta kolmen tai suuremman ryhmän kohdalla voi joutua vielä erikseen selvittämään miten juuri kyseisen yksilön osaaminen tai oppiminen tuli näkyväksi videon avulla.

Videon ei tulisi olla pidempi kuin sen tarvitsee olla. Videoesseet, videoblogit tai videoraportit voivat olla toki pidempiäkin. Käytännön syistä ne usein julkaistaan verkossa osissa.


Kuvassa opettajaopiskelijoiden osaamisen osoittamisen videot YouTubessa. Kuvan videot on toteutettu parityönä. 

videoblog youtubessa.PNG

 

Videon saavutettavuus

https://seoppikoulutus.wordpress.com/2019/10/03/miten-lisataan-videoiden-saavutettavuutta/

 

Video live-tapahtumasta (mm. mobiilivideo)

Studiossa kuvattu video tai tallennus webbikameralla ("puhuva pää")

Autenttisessa ympäristössä kuvattu osaaminen

 

 

Kuvankaappausten lähde: AMOK YouTube-kanava & Rescue hedgehogs soittolista YouTubessa 

Sivun ylläpitäjä Tiiu Tenno